STE V SKUPINI S POVIŠANIM TVEGANJEM ZA NASTANEK RAKA NA PRSIH/JAJČNIKIH?


V večini primerov je rak posledica pridobljenih okvar, ki jih pridobimo zaradi dejavnikov iz okolja ali življenjskega sloga (npr. kajenje, pitje alkohola, nepravilna prehrana, telesna nedejavnost izpostavljenost sevanju). 10 do 15 % rakavih obolenj se razvije kot posledica podedovanih genetskih variacij (mutacij). To se še posebej odrazi v družinah, kjer opažamo pri več družinskih članih isto bolezen, na primer razvoj raka dojk in/ali raka jajčnikov ali pa ponavljajoče se vzorce nekaterih drugih rakov.


Najbolj pomembna za večje tveganje za razvoj raka dojk in jajčnikov sta spremenjena gena BRCA1 in BRCA2. Prepoznanih je 19 dodatnih genov, določenih v najnovejših znanstvenih raziskavah. Prisotna mutacija v kateremkoli od njih tudi poveča tveganje za razvoj dednega raka dojk in jajčnikov. Prisotnost mutacij v omenjenih genih lahko odkrijemo z genetskim testom. Potreben je le odvzem vzorca sline.


Zaznava prisotnih mutacij je dragocena informacija tudi za vse člane družine preiskovanke, saj so lahko tudi sami nosilci teh sprememb. V primeru, da ima posameznica mutacijo v genu BRCA1, obstaja pri vsakem izmed njenih potomcev 50-odstotna možnost za prisotnost enake spremembe, kar pomeni povečano tveganje za razvoj raka prsi/jajčnikov.

Izdelava spletne strani: cLoovis