CANCERSCREEN TEST

Moderna tehnologija nam danes omogoča, da lahko genetske predispozicije za razvoj rakavih bolezni preverimo z genskim testom.


Kaj je Cancerscreen test?


Canceerscreen test je enostaven in zanesljiv genetski test, s katerim lahko preverite tveganje za razvoj genetskih rakov na dojki in jajčnikih. Za analizo je dovolj že vzorec 2ml sline.


S testom Cancerscreen zaznavamo mutacije v določenih genih, odgovornih za razvoj dednega raka dojk in jajčnikov. Najbolj pomembna za večje tveganje za razvoj te oblike raka sta spremenjena gena BRCA1 in BRCA2. Prepoznanih je 19 dodatnih genov, določenih v najnovejših znanstvenih raziskavah. Prisotna mutacija v kateremkoli od njih tudi poveča tveganje za razvoj dednega raka dojk in jajčnikov.


V primeru da v vašem vzorcu odkrijemo tako mutacijo, vam je na voljo genetsko svetovanje. Zdravnik bo glede na izvid testa priporočil, kako se boste vodili v bodoče. S tem so možnosti za zgodnje odkrivanje raka veliko boljše.


Zaznava prisotnih mutacij je dragocena informacija za vse člane družine, saj so lahko tudi sami nosilci teh sprememb. V primeru, da ima posameznica mutacijo v genu BRCA1, obstaja pri vsakem izmed njenih potomcev 50-odstotna možnost za prisotnost enake spremembe.


Lastnosti Cancerscreen testa:


  • Test se izvaja v laboratoriju, akreditiranem po ISO 15189:2012 in ISO 13485:2003, kar zagotavlja zanesljivost vsakega rezultata.
  • Test je preverjen v neodvisni študiji z več kot 1000 udeleženci, s katero so določili natančnost testa višjo od 99%.
  • Rezultati vključujejo podrobne informacije o vsaki odkriti dedni mutaciji in njenem vplivu na tveganje za razvoj rakavih obolenj, ki jih lahko napovemo.
  • V primeru zaznane mutacije je na voljo svetovanje kliničnega genetika.
  • V primeru odkrite mutacije v analiziranem genu se kupno z zdravnikom določi osebni zdravstveni načrt, kako se posameznik vodi v bodoče. Zgodnje odkrivanje rakavih obolenj veča možnosti za uspešno zdravljenje in preživetje.
  • Vsi posredovani podatki preiskovanca so shranjeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Izdelava spletne strani: cLoovis