ALI JE UZ PREISKAVA PRSI LAHKO NEVARNA?

Pri ultrazvočni preiskavi ni ionizirajočega žarčenja in jo lahko neomejeno ponavljamo, priporočamo jo pri vseh ženskah ter tudi nosečnicah. Strukturo dojke prikazujemo v rezih, zato traja preiskava dlje kot mamografija - vsaj 15 minut, pogosto tudi dlje. A ker ni ionizirajočega žarčenja in jo lahko neomejeno ponavljamo, je čas preiskave nepomemben za zdravje preiskovanke, nanj nima vpliva.


Osnova pregleda je ultrazvočno valovanje, ki ni nevarno. Za preiskavo dojk opravljamo posebno linearno ultrazvočno sondo, ki nam zelo dobro razišče tkivo dojk v vsej globini. Vsi ultrazvočni aparati take sonde nimajo oziroma imajo sonde nižje kakovosti. Za dober pregled je potreben kakovosten ultrazvočni aparat in ustrezna linearna sonda.


Izdelava spletne strani: cLoovis